Odoo image and text block

Vi har koll på GDPR!

Vi har tillsamans med Glaskedjan tagit fram ett RAM-Avtal som ger er möjligheten att få koll på GDPR. Paketet är utformat för småföretagare som letar efter ett mallverk med personlig touch och handledning. 

Fyll i informationen eller skicka ett e-brev (dpo.glaskedjan@gdpreu.nu) så återkommer vi med en offert på Glaskedjans GDPR-paket eller någon annan lämplig lösning. Gäller det specifika frågort, eller om ni redan början med GDPR så skriv det gärna under övrigt.

Ladda ner Glaskedjans Broschyr

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied